Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

„POGÓRZE” w Ciężkowicach

Nr telefonu: 660462289,  692491239

Adres e-mail: