Regulamin Amatorskiej Ligi Futsalu – Ciężkowice 2014/2015

rozgrywanej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice Zbigniewa Jurkiewicza

I. CEL

 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku
 • Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport i rekreację

II. ORGANIZATORZY

 • Ognisko TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach
 • UKS „Junior” przy Publicznym Gimnazjum w Ciężkowicach

III. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki Ciężkowickiej Ligi Futsalu odbywać się będą w środy w godzinach 18.00 – 21.00

w Hali Widowiskowo –Sportowej w Ciężkowicach od dnia 26.11.2014r.

IV. UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju są drużyny piłkarskie zgłoszone do rozgrywek, w których skład mogą wchodzić zawodnicy powyżej 16 roku życia. Składy zgłoszonych drużyn należy przedłożyć organizatorom najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na udział w rozgrywkach, oraz posiadać pełnoletniego opiekuna wyznaczonego na poszczególne mecze. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w przypadku ich braku grają na własna odpowiedzialność. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas Ligi. Drużyna ma prawo zgłosić nowego zawodnika nie później niż przed rozpoczęciem trzeciej kolejki spotkań. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą zmieniać przynależności podczas rozgrywek.

V. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki odbywać się będą systemem „każdy z każdym” w jednej rundzie , po czym zespoły zostana podzielone na dwie grupy.Cztery najlepsze drużyny  grać będą mecze rewanżowe o miejsca 1-4, pozostałe o miejsca 5-7 . Punkty zdobyte w drugiej fazie rozgrywek będą zsumowane z punktami z fazy zasadniczej.  Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt.

O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

 1. Liczba zdobytych punktów
 2. Bezpośredni wynik pomiędzy zainteresowanymi – w przypadku trzech drużyn „mała tabela”
 3. Bilans bramek
 4. Większa liczba zdobytych bramek

Rozgrywki prowadzone zgodnie z przepisami halowej piłki nożnej PZPN

VI. SPRAWY DYSCYPLINARNE

 1. Zawodnicy ukarani w spotkaniach żółtymi kartkami ponoszą następujące konsekwencje: druga żółta kartka – dyskwalifikacja na 1 mecz, po dyskwalifikacji kolejna druga żółta kartka to kolejna dyskwalifikacja da 1 mecz.
 2. Zawodnik ukarany w meczu czerwona kartką zostaje ukarany dyskwalifikacją od jednego spotkania wzwyż. Decyzję o karze dyscyplinarnej podejmuje Komisja Dyscyplinarna Ligi po uwzględnieniu opinii sędziego, który ukarał zawodnika kartką.

VII. NAGRODY

Najlepsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, przewidziane są nagrody indywidualne

VIII. SPRAWY FINANSOWE

 • Uczestnicy wnoszą wpisowe w kwocie 300 zł. od zespołu.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas rozgrywek
 • Za stan zdrowia zawodników przystępujących do poszczególnych meczów odpowiadają kierownicy drużyn
 • Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę przed spotkaniami