REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

„PUCHAR POGÓRZA 2023”

 

CEL

  • Popularyzacja plażowej piłki siatkowej w lokalnym środowisku
  • Propagowanie sportowego stylu życia

 

ORGANIZATORZY

  • Ognisko TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach
  • Gminny Organizator Sportu w Ciężkowicach

 

TERMINY I MIEJSCE

Cykl Puchar Pogórza  składa się z trzech turniejów rozgrywanych w terminach: 2 lipca 2023, 16 lipca 2023 i 6 sierpnia 2023. Każdy z turniejów rozpoczyna się o godzinie 10:00 na boiskach TKKF „Pogórze” przy ulicy Równej w Ciężkowicach

UCZESTNICTWO

Uczestnikami cyklu są drużyny, które w dniu zawodów ( każdy turniej) zgłoszą swój udział na miejscu zawodów bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju ( 9:00 – 9:45)

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Puchar Pogórza składa się z trzech turniejów,  z których każdy jest rozgrywany niezależnie. Drużyny startujące w każdym z turniejów zdobywają punkty do klasyfikacji cyklu według zajmowanych miejsc. Punkty przyznaje się w następujący sposób: I miejsce – 20 pkt, II m – 16 pkt, III m – 12 pkt, IV m – 10 pkt, V-VI m – 8 pkt, VII – VIII m – 6 pkt, IX-XII m – 5 pkt, XIII-XVI m –4 pkt, od miejsca XVII – 3pkt.

Punkty zdobywane przez drużyny w każdym z turniejów są z sobą sumowane, a ich liczba decyduje o miejscu w końcowej klasyfikacji Pucharu Pogórza. Drużyny, które wezmą udział we wszystkich turniejach otrzymują dodatkowy bonus 5 punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów po trzech turniejach o kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje wyższe miejsce w turnieju finałowym ( trzeci turniej)

 

System rozgrywek każdego z turniejów uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn.  W przypadku zgłoszenia do rozgrywek powyżej 16 drużyn, przeprowadzone zostaną eliminacje do turnieju głównego spośród drużyn niesklasyfikowanych do tej pory w rozgrywkach lub najniżej sklasyfikowanych

 

NAGRODY

Trzy najlepsze  drużyny w każdym z turniejów otrzymają pamiątkowe medale, najlepsze trzy drużyny końcowej klasyfikacji cyklu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

SPRAWY FINANSOWE

  • Uczestnicy wnoszą wpisowe w kwocie 30 zł. od zespołu.
  • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  • Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zapewniają zawodnikom napoje i posiłek regeneracyjny

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego interpretację.

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach winni posiadać ubezpieczenie zdrowotne a  ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność a organizator nie bierze odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których mogłoby dojść podczas rozgrywek.

Zawodnicy przystępujący do zawodów wyrażają zgodę na publikację przez organizatorów własnych nazwisk i wizerunku w celach promocji.