Powstanie Stowarzyszenia

W wyniku społecznej inicjatywy w dniu 4 maja 2006r na Zebraniu Członków Założycieli została podjęta uchwała w sprawie założenia Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „POGÓRZE” w Ciężkowicach.

Powołanie do życia stowarzyszenia tego typu związane było z obserwowanym
w środowisku zapotrzebowaniem na aktywne formy wypoczynku, które do tej pory nie znalazły możliwości realizacji z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.

 

Główne zamierzenia

Jesteśmy nastawieni na rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży , dzieci i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie dogodnych warunków do ich realizacji.

Naszym celem jest również prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w szczególności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Chcemy włączać coraz więcej osób w nasze przedsięwzięcia. Współpracujemy z Sołtysem Ciężkowic oraz jesteśmy ściśle zintegrowani
z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

 

Pierwsze działania

Jako Stowarzyszenie zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Gminy o użyczenie działki przy ulicy Równej.

Przedstawiliśmy plan zagospodarowania terenu pod budowę obiektów rekreacyjno-sportowych i udowodniliśmy, że rozwój tej infrastruktury pozwoli realizować naturalne potrzeby ruchu naszej społeczności.

Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice odniósł się do naszej prośby bardzo pozytywnie, co pozwoliło nam dalej działać.

Mając teren do zabudowy, plan zagospodarowania , poparcie Burmistrza dla naszego przedsięwzięcia, zaczęliśmy szukać środków do sfinansowania naszego projektu.

 

Pozyskiwanie środków

Pierwsza możliwość pozyskania środków pojawiła się bardzo szybko. Wiosną 2006 roku złożyliśmy wniosek o dotację, biorąc udział w lokalnym konkursie grantowym ogłoszonym przez „Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem „Teatr Nie Teraz”. Złożono wiele projektów, ale wygrać mogło tylko dziesięć. Nasz pomysł okazał się konkurencyjny i komisja przyznała nam fundusze na jego realizację. Zdobyliśmy pierwsze pieniądze.

Podczas różnych przedsięwzięć jako Stowarzyszenie spotykamy się z coraz większą pomocą i aprobatą przedsiębiorców. Poza firmami otrzymujemy pomoc od osób prywatnych.. Dzięki członkom TKKF „ Pogórze” w Ciężkowicach możliwe było doprowadzenie terenu otrzymanego od Urzędu Gminy do obecnego stanu. Przepracowali oni społecznie około 600godzin, przygotowując teren nieużytków pod obiekty sportowe.