Regulamin Amatorskiej Ligi Futsalu – Ciężkowice 2015/2016

rozgrywanej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice Zbigniewa Jurkiewicza

I. CEL

 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku
 • Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport i rekreację

II. ORGANIZATORZY

 • Ognisko TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach

III. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki Ciężkowickiej Ligi Futsalu odbywać się będą w następujących terminach: 2.12.2015r, 16.12.2015r. , 30.12.2015r., 20.01.2016r. Każdy turniej rozpoczyna się o godzinie 18:00 w Hali Widowiskowo –Sportowej w Ciężkowicach

IV. UCZESTNICTWO

Uczestnikami turnieju są drużyny piłkarskie zgłoszone do rozgrywek, w których skład mogą wchodzić zawodnicy powyżej 16 roku życia. Składy zgłoszonych drużyn należy przedłożyć organizatorom najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na udział w rozgrywkach, oraz posiadać pełnoletniego opiekuna wyznaczonego na poszczególne mecze. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w przypadku ich braku grają na własna odpowiedzialność. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas Ligi. Drużyna ma prawo zgłosić nowego zawodnika nie później niż przed rozpoczęciem trzeciej kolejki spotkań. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą zmieniać przynależności podczas rozgrywek.

V. SYSTEM ROZGRYWEK

Na Amatorską Ligę Futsalu składają się pojedyncze turnieje, po rozegraniu których przyznaje się drużynom punkty według zajętych miejsc w każdym z nich. Sposób przyznawania punktów:

I miejsce – 10 punktów

II miejsce – 8 punktów

III miejsce – 6 punktów

IV miejsce – 5 punktów

V miejsce – 4 punkty

VI miejsce – 3 punkty

VII miejsce – 2 punkty

VIII miejsce – 1 punkt

O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma zdobytych punktów za miejsca w poszczególnych turniejach a przy tej samej liczbie punktów miejsce zajęte w turnieju finałowym ( ostatnim)

System rozgrywania każdego z turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn. Przy 6-8 zgłoszonych drużynach zawody rozgrywa się w dwóch grupach każdy z każdym po czym o ostateczne miejsca w turnieju rozgrywa się mecze w następujący sposób:

O miejsce I zwycięzcy grup, o miejsce III drużyny z drugich miejsc w grupach, o miejsce V drużyny z trzecich miejsc w grupach o miejsce VII drużyny z czwartych miejsc w grupach. Czas gry: przy 8 drużynach 1x 10 minut, przy 7 drużynach w grupie 4 zespołowej 1×10 a w grupie 3 zespołowej 1×15, przy 6 drużynach  każdy mecz 2×8 minut

Przy 5 i mniej drużynach turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym czas gry uzależniony od liczby drużyn.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami halowej piłki nożnej PZPN

 

VI. SPRAWY DYSCYPLINARNE

 1. W każdym z turniejów stosuje się kary dyscyplinarne w formie wykluczenia na 2 minuty. Zawodnik ukarany drugim wykluczeniem w meczu otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje zdyskwalifikowany do końca meczu. Po upływie 2 minut na jego miejsce może być wprowadzony inny zawodnik.

VII. NAGRODY

Najlepsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, przewidziane są nagrody indywidualne

VIII. SPRAWY FINANSOWE

 • Uczestnicy wnoszą wpisowe w kwocie 40 zł. od zespołu na każdy turniej osobno
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas rozgrywek
 • Za stan zdrowia zawodników przystępujących do poszczególnych meczów odpowiadają kierownicy drużyn
 • Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę przed spotkaniami