W środę 30 stycznia budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Tarnowskiego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Po rezygnacji z funkcji dotychczasowego prezesa Ryszarda Okońskiego oraz w związku z końcem kadencji Zarządu PSZS, zebranie powołało nowe władze w postaci siedmioosobowego Zarządu. Prezesem PSZS został Edward Cudek z Gromnika, który już wcześniej jako delegat PSZS na Zjazd Małopolskiego SZS został członkiem struktur wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego. Zebranie zadecydowało, iż w zarządzie zasiądzie trzech wiceprezesów reprezentujących odpowiednio szkoły średnie, północną i południowa część powiatu tarnowskiego. Ponadto do Zarządu wejdą przedstawiciele wszystkich typów szkół objętych systemem współzawodnictwa sportowego w ramach SZS. Wiceprezesami zostali: Marek Dziuban (powiatowy koordynator sportu w szkołach ponadgimnazjalnych – ZSOiZ Gromnik), Piotr Steczyński (Gimnazjum Wola Rzedzińska), Krzysztof Dziuban (Gimnazjum Ciężkowice). Ponadto do Zarządu weszli członkowie: Wioletta Galbarczyk (SP Wojnicz), Marek Robak (metodyk SCE, ZSLiT Wojnicz) oraz sekretarz PSZS Marzena Misaczek ( Gimnazjum Rzuchowa)
Większość członków nowego Zarządu PSZS to osoby aktywnie działające w sporcie szkolnym od kilku a nawet kilkunastu lat. Wszyscy zajmowali się koordynacją zawodów na szczeblach gmin a także organizacją wielu imprez powiatowych. Przed nimi nowe wyzwania, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się odbudowa właściwej współpracy z władzami powiatu, bez której rywalizacja sportowa szkół powyżej poziomu gmin nie może dobrze funkcjonować.