Wraz z wiosenną pogodą wzrasta zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku i rekreacji na wolnym powietrzu. Idealnym do tego miejscem są boiska i tereny utworzone przez ciężkowickie Ognisko TKKF oraz obiekty powstałe z inicjatywy stowarzyszenia. Boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw, siłownia terenowa czy wielofunkcyjne boiska stanowią świetna bazę do uprawiania wszelkich form sportu powszechnego. Problemem jednak od pewnego czasu stało się utrzymanie obiektów. Formalnie tereny zarządzane są przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice – w praktyce utrzymywane są przez miejscowy TKKF. Sęk w tym, że Ognisko nie posiada środków i możliwości, by samodzielnie podołać niełatwemu zadaniu. Sprzątanie boisk, koszenie zieleńców, odchwaszczanie terenu, prace konserwatorskie i naprawcze dotyczące infrastruktury to codzienność, która wymaga zaangażowania osób i środków. Jak rozwiązać narastający problem?
Ciekawą inicjatywą wykazali się członkowie i sympatycy TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach. Najpierw (co bardzo cieszy) młodsi amatorzy fizycznej aktywności zorganizowali sportowe przedsięwzięcie jakim jest Ciężkowicka Liga Siatkówki Plażowej. Do rozgrywek przystąpiło 22 siatkarskie pary, które już w kwietniu rozpoczęły rywalizację. Aby w godnych warunkach prowadzić rozgrywki trzeba było zadbać o stan techniczny boisk oraz estetykę otoczenia. I tu pojawiła się kolejna inicjatywa, która zrodziła akcję „Gramy więc dbamy”. Ciężkowicka młodzież związana z TKKF we współpracy z osobami zarządzającymi Ogniskiem i przez nich zmotywowana, przystąpiła do prac mających na celu należyte utrzymanie obiektów. Najpierw dokonano przekopania boisk piaszczystych, założono siatki i linie oraz uporządkowano teren. W kolejnym etapie grupa ochotników przystąpiła do koszenia traw, wygrabienia liści oraz pozbycia się chwastów. Dodatkowo wykonano szereg prac naprawczych i konserwatorskich: uzupełniono ubytki w poszyciu dachowym wiaty, wymieniono uszkodzone elementy drewnianych ławek oraz wymieniono część desek na pomoście łączącym parking z górną częścią boisk. Wcześniej dzięki uprzejmości OSP Ciężkowice druhowie wymyli kostkę na parkingu obok boisk. Te wszystkie działania sprawiły, że obiekty TKKF są gotowe przyjąć tych, którzy z kultura fizyczna są za pan brat. Inicjatywa „Gramy więc dbamy” niech będzie wskazówką dla wszystkich użytkowników boisk. Zacznijmy od tego by nie zaśmiecać boisk i pozostawiać po sobie porządek (boiska, tereny przyległe, szatnie, toalety, parking). Później zwrócić uwagę tym, którzy nie stosują ogólnie przyjętych zasad, a kiedyś – może jakaś indywidualna inicjatywa na rzecz utrzymania boisk? GRAM więc DBAM.