Sezon wakacyjny w pełni, a wraz z nim wzmożony okres aktywności fizycznej i rekreacji na obiektach TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach. Cieszące się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów ciężkowickie boiska wymagają wielu wysiłków, aby spełniały swoją funkcje i oczekiwania użytkowników. Opiekujący się obiektami członkowie TKKF, jak co roku społecznie setki godzin poświęcają na prace porządkowe, konserwatorskie i naprawcze na zarządzanym przez siebie terenie. Bieżące utrzymanie obejmuje koszenie trawników, przekopywanie boisk do siatkówki plażowej, utrzymanie i formowanie roślinności krzewiastej i drzew, odchwaszczanie i codzienne sprzątanie. Czynności te są wspierane przez gminę poprzez skierowanie do prac zatrudnionej osoby, jednak w większości prace te są uzupełnieniem codziennych działań TKKF. Zarząd ciężkowickiego Ogniska niestrudzenie dba o wizerunek obiektu. W bieżącym roku TKKF „Pogórze” we własnym zakresie doposażył siłownię terenową w wielofunkcyjny drążek do ćwiczeń gimnastycznych, przeprowadził remont i renowację elementów placu zabaw oraz zadbał o wymianę piasku na boiskach do siatkówki plażowej. Wymianie poddano również siatki i linie na boiskach. Nie mało zachodu i wysiłków kosztowało doprowadzenie do użyteczności Otwartej Strefy Aktywności i wiaty grillowej zdewastowanych w okresie zimowym przez wandali. Dzięki determinacji i własnej pracy członkowie TKKF przywrócili obiekty do stanu pierwotnego, a w ostatnim czasie zadbali o estetykę boisk montując banery i tkkf-owskie flagi z herbem Ciężkowic. Na tak przygotowanych boiskach TKKF „Pogórze” prowadzi swoją działalność statutową poprzez organizowanie zajęć z siatkówki plażowej oraz przeprowadzanie turniejów i rozgrywek sportowych ze sztandarową imprezą jaką jest „Puchar Pogórza”. Finał tej cieszącej się sporym zainteresowaniem siatkarskiej imprezy zaplanowano na niedzielę 1 sierpnia.

Zarząd Ogniska TKKF „Pogórze” zaprasza wszystkich chętnych do współpracy, a do wszystkich użytkowników boisk apeluje o rozwagę, kulturę podczas aktywności fizycznej i pozostawianie po sobie obiektów uporządkowanych. Marzeniem członków ciężkowickiego TKKF jest aby użytkownicy kompleksu sportowego przy ulicy Równej czuli się tu gospodarzami odpowiedzialnymi za dobro wspólne.