Ognisko TKKF „Pogórze” we współpracy z lokalnymi szkołami i klubami sportowymi realizowało w czasie zimowych ferii zadania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji. Powyższe zadania były częścią Gminnego Programu Profilaktyki i finansowane były z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oparte były na pracy wykonywanej przez instruktorów – wolontariuszy. Środki finansowe przekazane przez Gminę Ciężkowice na zajęcia i zawody zostały wykorzystane na przewóz młodzieży, bilety wstępu na lodowisko i wypożyczenie sprzętu, zakup nagród, sprzętu i poczęstunku dla uczestników zajęć.
Na początek zorganizowano wyjazd rekreacyjny na lodowisko do Białej Niżnej dla 40 uczniów. Uczestnicy mogli w idealnych warunkach doskonalić swoje łyżwiarskie umiejętności, oddać się atrakcyjnej formie aktywności fizycznej, a dla kilku uczniów była to okazja do postawienia pierwszych kroków na lodowisku. W kolejne dni w ciężkowickiej Hali Widowiskowo – Sportowej zostały zorganizowane rozgrywki tenisa stołowego, w których zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach. Rozegrano także turniej szachowy, turniej siatkarski oraz cieszący się sporym zainteresowaniem piłkarski turniej Orlików i Żaków przeprowadzony przez KS Ciężkowianka. Uzupełnieniem „Sportowych Ferii 2020” był turniej gier sportowych organizowany na sali w Bruśniku.
Ogółem z zajęć i zawodów skorzystało ponad 200 uczestników zainteresowanych aktywnymi formami wypoczynku. Przedsięwzięcie było sposobem na feryjną nudę, okazją do towarzyskich spotkań i zagospodarowaniem wolnego czasu i promocją zdrowego stylu życia.